De historie van onze club

1935

Net voor de Tweede Wereldoorlog is de vereniging Ferro Boys opgericht door glazuur- en emaillefabriek Ferro Rotterdam. Deze kwam uit in de afdeling “KAVOR” (Kantoor Voetbal Rotterdam). Deze afdeling is met 25 man een voetbalvereniging begonnen. De naam van deze afdeling werd ook de naam van de vereniging. Om te mogen voetballen bij deze vereniging moest je ook werkzaam zijn bij Ferro.

1940

Tijdens de bezetting was het verboden Engelse of Amerikaanse namen te gebruiken. Men was daarom verplicht de naam van de vereniging te veranderen. Het toenmalige bestuur heeft in overleg met de voetbalbond een keuze gemaakt uit drie namen en uiteindelijk is het “(S)terker (D)oor (V)oetbal” geworden. In 1947 werd KAVOR opgeheven en vanaf dat moment werd voetbalvereniging S.D.V. – de thuishaven was een terrein bij Laag Zestienhoven – opgenomen in de zaterdag competitie van de R.V.B.

Foto: Zestienhoven

1947

S.D.V. is officieel opgericht op 1 december 1947 en ingedeeld in de 3e klasse R.V.B.. Alle (bestuurs)leden waren in dienst bij Ferro (Holland) B.V.

1956

S.D.V. verhuist van het Zestienhoven park naar het oude Toepad, het terrein dat nu achter de Marinierskazerne ligt.

Foto: SDV 1 in 1956

1961

Introducés, geen werknemers van Ferro (Holland) B.V., werden toegestaan bij S.D.V.. De club groeide van 18 naar 33 leden. Er staan nu drie elftallen ingeschreven.

1963

Verhuizing van S.D.V. naar de huidige locatie op het nieuwe Toepad waarbij het complex gedeeld werd met v.v. Nestoro.

1965

S.D.V. krijgt voor het eerst een trainer aangesteld voor het eerste elftal. “Ome” Henk Ernst wordt een belangrijke naam voor de club.

 

Foto: SDV 1 in 1965 met Ome Henk als trainer

1966

Eerste kampioenschap S.D.V. 1 (3e klasse).

1970

Oprichting jeugdafdeling S.D.V., die voornamelijk dankzij Andre en Steve Wasiman, zeer succesvol was. Deze spelers zijn door deze jeugdopleiding bekend geworden.

1978

Na veel tijd en energie gestoken te hebben in het zoeken naar spelers moet helaas de jeugdafdeling opgeheven worden. Er waren te weinig jeugdspelers om een elftal te vormen.

1981

Nestoro fuseert met Pechvogels, waarna NP’81 de nieuwe medebewoner van S.D.V. wordt.

Foto: SDV 1

1986

1987

Wederom een fusie; ditmaal NP’81 met Eureka, gevolgd door een vertrek van NP’81 naar het complex van Eureka. Dit had grote gevolgen voor S.D.V.. Het was een uitgelezen mogelijkheid om een eigen complex te verkrijgen maar aan de andere kant moesten financiële consequenties te overzien blijven. Met hulp van de gemeente Rotterdam (een renteloze lening voor een periode van 10 jaar), kon het deel van NP’81 afgekocht worden en was S.D.V. in het bezit van een eigen complex. In hetzelfde jaar werd een beleidsplan samengesteld om te overleven in de nieuwe situatie. Doelstelling werd minimaal 10 elftallen om het geheel rendabel te kunnen exploiteren. Een lastige doelstelling in die tijd want de meeste verenigingen hadden toen al te maken met een terugloop van het aantal leden.

1988

S.D.V. begint met 10 elftallen aan de competitie. Dankzij de creatieve geest van enkele S.D.V.-ers kon de doelstelling al na één jaar gerealiseerd worden.

1990

S.D.V.-dames doen hun intrede. Een team van de Erasmus Universiteit oefent op het complex van S.D.V. voor een toernooi dat ze moeten spelen. De dames hebben het dusdanig naar hun zin dat ze besluiten om als team bij S.D.V. deel te nemen aan de competitie.

Foto: SDV dames

1991

S.D.V.-dames kampioen! S.D.V. promoveert naar de hoofdklasse R.V.B.

1993

SDV dames 1 1993: M. Cornet, N. Maccow, M. Teerds, M. v.d. Sanden, M. Scholten, K. de Jager, S. Hofman, C. Speelpenning, P. Naipal, E. Los, A Meijboom, A. Wijnhoud, H. v.d. Laan, M. v. Vliet-de Jager, L. Nieuwenhuis

S.D.V. dames 1

1994

Er raken dit jaar veel spelers geblesseerd en er kan niet goed getraind worden op het complex. Het veld is door het weer in slechte conditie en er ontbreekt een lichtinstallatie. S.D.V. 1 degradeert helaas na een moeilijk jaar naar de 1e klasse R.V.B.

1996

Na twee moeilijke jaren krijgt S.D.V. de smaak weer te pakken en groeit in het aantal elftallen. De vereniging start de competitie met 16 teams.

1999

Het hoofdveld wordt voorzien van een nieuwe lichtinstallatie. S.D.V. bestaat uit 14 herenteams en 1 damesteam. Er wordt gespeeld op 4 velden, waarvan 2 verlicht. Hiernaast wordt er een “all-weather” trainingsveld aangelegd met verlichting. De club is kerngezond en klaar om het volgende millennium in te gaan.

2000

S.D.V. 1 wordt kampioen in de vijfde klasse KNVB en promoveert naar de vierde klasse onder leiding van trainer Rene van Antwerpen.

2002

Het zeven tegen zeven voetbal wordt steeds populairder en neemt vaste vormen aan met een competitie van 8 teams op de dinsdagavond.

2003

S.D.V. 1 promoveert naar de vierde klasse KNVB na periodekampioen te zijn geworden. Nog steeds begeleid door Rene van Antwerpen. De club krimpt helaas wel in naar 9 heren en 1 dames team, het zaalvoetbal groeit naar 7 teams en het zeven tegen zeven voetbal is uitgegroeid naar 18 teams.

2004

S.D.V. 1 degradeert weer naar de vijfde klasse na één jaar vierde klasse te hebben gespeeld. De club in totaal heeft duidelijk de wind weer in de zeilen en groeit naar 12 heren, 1 dames, 8 zaal en 18 zeven te zeven teams. In augustus werd het eerste “Bert van Leeuwen memorial” toernooi met groot succes gehouden.

2005

Voor de tweede keer werd in augustus het succesvolle “Bert van Leeuwen memorial” toernooi gehouden met opnieuw als winnaar v.v. Lombardijen. Ondanks dat er veel amateurvoetbal verenigingen in Rotterdam en omstreken het moeilijk hebben, start S.D.V. opnieuw voor het seizoen 2005/2006 met genoeg elftallen.

2009

S.D.V. 1 speelt weer vierde klasse, doordat de KNVB de vijfde klasse heeft opgeheven. Onder leiding van trainer Kenneth Nelstein gaat S.D.V. 1 de strijd aan. Tevens wordt in 2008 een schitterend kunstgrasveld met verlichting in gebruik genomen.

2010

S.D.V. 1

2012

Zag het er somber uit eind van het seizoen 2010/2011 of S.D.V. wel een representatief 1e elftal kon opstellen, gelukkig door aanmelding van voldoende nieuwe leden pakte dat anders uit. Onder leiding van trainer Pieter Schuitemaker, assistent Harrie van Tienen en teammanager Ger Nolles werd een prima seizoen 2011/2012 afgesloten met 23 punten in de 4e klasse. Ook de overige seniorenelftallen en de succesvolle zeven tegen zeven competitie met 20 teams droegen hun steentje bij. S.D.V. heeft nog steeds ruimschoots bestaansrecht op sportief en financieel gebied in deze voor voetbalverenigingen moeilijke tijden in Rotterdam en omstreken.

Februari 2002 is op veel te jonge leeftijd (55 jaar) Bert van Leeuwen overleden. Bert heeft veel betekend voor S.D.V. als voorzitter, secretaris, 1e elftal speler en trainer. In 2003 is voor het eerst het Bert van Leeuwen memorial toernooi georganiseerd ter nagedachtenis aan hem. Op 18 augustus 2012 heeft het laatste toernooi plaatsgevonden, gezamenlijk met een reünie vanwege het 65 jarig bestaan wordt een periode afgesloten waarin stil gestaan werd aan een markant, integer en humorvol mens.

2014

S.D.V. 2 – Oud-Feyenoord 2014

2019-heden: SDV 2.0

Na jaren trouwe dienst zwaaiden Guus, Martin en Aad af als bestuursleden in de zomer van 2019 en is een nieuw bestuur gevormd vanuit bestaande spelende leden. Dat was gezien het grote aantal wisselingen in zowel bestuur als vrijwilligers geen sinecure. Maar ondanks al deze veranderingen in korte tijd en een relatief onervaren bestuur heeft het gezorgd voor nieuw elan en meer verbinding tussen bestuur en leden.

Het organiseren van de wedstrijden en het beheer van de velden is met verve door Edwin en Nigel opgepakt. Sinds de zomer van 2020 hebben zij zelfs een extra team ingepast in het krappe (trainings)schema want de capaciteit van het Toepad is nagenoeg geheel benut. Desondanks hebben beide nieuwe elftallen een zachte landing binnen de club en een vliegende start in de competitie gemaakt.

Chris en Adriaan hebben de dagelijkse leiding op zich genomen en zich hard gemaakt voor een nieuwe eigentijdse look met een logo en een website die daarbij hoort en het belangrijkste: nieuwe tenues met clublogo voor alle teams van onze nieuwe partner Robey Sportswear. Ondanks de coronacrisis die begin 2020 ook SDV hard heeft geraakt is het toch gelukt om deze initiatieven te realiseren mede dankzij succesvolle subsidieaanvragen bij de gemeente.

Remko heeft de ledenadministratie, contributie en boekhouding naar zich toegetrokken en een grote slag gemaakt in de automatisering en integratie van deze processen. Hierdoor is de financiële basis van de club sterker dan ooit en de professionalisering van de club naar een hoger niveau getild.
Jeroen is gedurende het seizoen 2019-2020 aangesloten en heeft onder andere de social media en samen met Remko de website neergezet.
De coördinatie van het 7-tegen-7 toernooi is sinds de zomer van 2019 in handen van toernooileiders en tevens spelende leden Wouter van der Kemp en Danny Wildeman.

Tot slot is de accommodatie in de voetballoze maanden tijdens de coronacrisis ook flink aangepakt en staat er een fris clubhuis wat in herkenbare kleuren klaar is voor de toekomst.