Contributie

Contributie Lidmaatschap.

Veld: € 210,00  moet voor 1 September binnen zijn.
Indien niet binnen wordt de spelerspas ingetrokken en volgt een speelverbod
Bij betalingsproblemen gaarne een email naar: penningmeester@vvsdv.nl
Zaal:  €200,00 voor 1 September
Veld & zaal: €270,00 voor 1 september
 7t7 team: € 600,00 en €250,00 voor SDV Team voor 1 September
Donateur: € 30,00
 Reclamebord: Info over prijzen e.d   penningmeester@vvsdv.nl
 Link op website: € 50,00

Contributie Betaling:

Banknr: NL50 INGB 0001 6536 49 t.n.v Penningmeester rvv SDV

Club van 50 lid: €50,00

Banknr: NL43 INGB 0001 2528 14 SDV Club van 50 H.I Ambacht