Buitengewone Ledenvergadering

Voor 12-juni 2019 heeft het bestuur een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven.
Dit naar aanleiding van de ledenvergadering van 20 mei 2019.
Het doel is het vormen van een nieuw bestuur.
Het bestuur heeft de functie omschrijvingen naar alle aanvoerders gecommuniceerd.
Aanvang 20:00 uur.
Het bestuur.