Algemene ledenvergadering 20-mei 2019

 

 

vv SDV Rotterdam

Kralingse Zoom 100

3063 NC Rotterdam

Telefoon: 010-2429000

 

Aan de leden van vv SDV Rotterdam

 

Hiermee nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van vv SDV Rotterdam, die zal worden gehouden op maandag 20 mei 2019 in de kantine van onze club.

Aanvang 20.00 uur.

 

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Bestuursmededelingen en ingezonden stukken (u kunt tot een week voor de vergadering stukken inzenden)
  3. Jaarverslag 2018/2019 secretaris vv SDV
  4. Jaarverslag 2018/2019 penningmeester vv SDV
  5. Mededeling kascommissie
  6. Begroting seizoen 2019/2020

 

Pauze

 

  1. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet verkiesbaar Martin Veenstra(voorzitter)

Aftredend en niet verkiesbaar Guus Roels (penningmeester)

Aftredend en niet verkiesbaar Aad Roos (Secretaris)

  1. Voortgang 7 tegen 7
  2. Vrijwilligers SDV
  3. Rondvraag

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van vv SDV Rotterdam.

 

Martin Veenstra

Voorzitter vv SDV Rotterdam