Contributie betaling

Beste Leden,
Zoals de meesten van jullie inmiddels hebben gemerkt, is SDV overgegaan naar Club Collect om de contributie te innen.
De reden is dat het bestuur steeds meer tijd kwijt is om de contributie binnen te krijgen.
De leden krijgen nu een sms of email met het verzoek te betalen.
Dit kan op meerdere manieren.
Betaal op tijd en er is geen probleem !
Bij problemen graag een mailtje aan :  penningmeester@vvsdv.nl

Het bestuur.